Rotaryklubbar världen över erbjuder årligen över 8.000 unga möjligheten att göra en utbytesresa. Utbytet kan räcka några veckor, månader eller ett helt skolår. För de unga är ungdomsutbytesprogrammet säkert och förmånligt, eftersom varken värdfamiljerna eller rotaryklubbarna inte får ersättning för elevens uppehåll eller inkvartering. Dessutom informeras och utbildas alla inblandade parter.

För de unga är Rotarys ungdomsutbyte en fin möjlighet att pröva på något nytt, bekanta sig med nya mänskor och få erfarenheter. Utbyteseleven får uppleva och prova på vardagen på destinationen. Hen skapar vänskapsband som i vissa fall håller livet ut.

För klubbarna är ungdomsutbytet en viktig verksamhetsform, ett sätt att göra gott som motiverar också medlemmarna. Klubbarna ordar evenemang, insamlingar och jippon för att finansiera kostnaderna lokalt för ungdomsutbytet och på så sätt hålls klubbens ekonomi i balans. För många klubbar har ungdomsutbytet blivit en tradition i verksamheten.

För många utbyteselever skulle Det Stora Äventyret 2020 precis börja, förberedelserna var långt hunna. Men sedan slog den allvarliga epidemin COVID-19 till. Den satte stopp för förberedelserna och flyttade utbytesprogrammen för denna sommar och kommande höst framåt med ett år.

Det här var en besvikelse för alla: utbyteseleverna, de ansvariga klubbarna och de blivande värdfamiljerna. Klubbarna måste nu för egen del ta ansvar och se till att ännu mera effektivt informera och motivera alla som är delaktiga i utbytet: hjälp dem att klara sig igenom situationen tills coronaviruset är besegrat och utbytesprogrammen igen kan fortsätta på ett tryggt sätt.

Principen om de ungas säkerhet kräver ibland svåra beslut. Det hinder som vi alla nu ställts inför kunde ingen förutse.

En del unga som redan var i Finland på utbyte har valt att fortsätta sitt år här. Vårt ansvar för dem framstår klart i detta läge. Vi får inte lämna dem åt sitt öde.

https://rotary.fi/mita-teemme/nuorisopalvelut/

https://rotary.fi/blog/ajankohtaiset/vaihto-oppilaaksi-hakeneille-seka-heidan-vanhemmilleen/