Finska Rotarydistrikt 2021-2022

Det finns fem Rotarydistrikt i Finland, som alla leds av en guvernör och som har ett distriktsråd, kommittéer och biträdande guvernörer för distriktets olika delområden som sitt stöd. Klubbarna gör framställningar om guvernören och distriktets nomineringskommitté utser bland de föreslagna den lämpligaste kandidaten till guvernör. Den blivande guvernören väljs på Rotary Internationals världskonferens.

Distriktet ordnar under året för klubbarna många olika tillställningar, därav det för en vanlig rotarian viktigaste är utbildningsseminariet för tillträdande klubbpresidenter och klubbfunktionärer (PETS). Distriktmötet ordnas vanligtvis på hösten och den mera festliga distriktskonferensen på våren.

Distriktsguvernören besöker alla klubbar i sitt distrikt under sitt verksamhetsår.

Uppgifterna om distrikten och sökvägen till sidorna för distrikten klubbar finns på våra arkivsidor:

Distrikt 1385 (Österbotten + Norra Finland)
https://rotary.fi/d1385/

Distrikt 1390 (Mellersta Finland)
https://rotary.fi/d1390/

Distrikt 1410 (Västra Finland)
https://rotary.fi/d1410/

Distrikt 1420 (Södra Finland + Estland)
https://rotary.fi/d1420/

Distrikt 1430 (Östra Finland)
https://rotary.fi/d1430/