Man frågar mig ofta, varför jag är Rotarian.  Mitt svar är mycket klart och tydligt:  mitt utbytesår i Canada var så fantastiskt på alla sätt, att jag vill vara med och hjälpa utgående och inkommande unga.  Detta i synnerhet då vi inte har egna barn. Behovet att hjälpa är stort.

Jag är inte ensam i min situation. Vi, forna utbyteselever, är flera tusen. Nuförtiden organiserar sig de hemkommande utbyteseleverna som ”Rotex” och fungerar i den här formen som tutors för de utländska elever som för tillfället är i Finland eller Estland. En del av dem blir förr eller senare Rotary-medlemmar. Andra vill kanske hjälpa till som värdfamilj eller aktivt föra vidare information om Rotary ungdomsutbytet. Somliga försöker vi regelbundet nå och samtidigt uppmuntra dem till fortsatt aktivitet i Rotary. Det finns en mycket djup och rik erfarenhet, som förenar oss alla tidigare utbyteselever. Den hade vi i bagaget när vi återvände hem. Intresset för främmande kulturer har vuxit och smaken för att resa har kommit för att stanna. Totalt sett kan man konstatera, att utbytet har ändrat livssynen.

En klassisk sanning är, att om varje mänska kunde få leva i en främmande kultur en tid, hade vi inga krig. Ty, man skulle värdesätta olikheter.  Inget budskap kunde vara mera aktuellt i denna stund, då vi har Ukraina i våra tankar varje dag.  För oss Rotarianer är det särskilt viktigt att hjälpa  begåvade ungdomar, vilka inte har möjlighet att resa ut på utbyte via kommersiella organisationer. Det är också bra att minnas, att alternativen sommarutbyte och sommarläger finns på utbudet.

Andra möjligheter inom  ungdomsservicen

Månadstemat för maj är ungdomsservice.  Fastän årsutbyteseleverna med sina  blänkande pins och blazers är ungdomsservicens, ja hela Rotaryns ”flaggskepp”  är det värt att minnas att vi också har RYLA, Rotaract, Interact och NGSE.

RYLA, Rotary Youth Leadership Awards.  Avsikten är:  Rotary hjälper 14–30-åringar i att utveckla sin ledarskapsförmåga.  Det är en rikedom för en ung mänska att kunna bekanta sig med Rotarianer i ledarpositioner samt med intressanta organisationer.

Rotaract och Rotex. Rotex refererar till tidigare utbyteselever, medan Rotaract  består av medlemmar i en Rotaract-klubb grundad av 18-30 åringar, vilka inte haft tidigare band till Rotary. En Rotaract-klubb  har alltid en fadderklubb i Rotary. Utomlands  är återigen Interact- klubbarna avsedda för 12-18 åringar.

NGSE, New Generation Service Exchange. Dessa program skräddarsys  för studeranden vid högskolor i ålder max 30 år,  samt ungdomar i yrkesvärlden. Utbytet kan vara individuellt eller i grupper.

Att grunda en satellitklubb

Den senaste möjligheten är att grunda en ny klubb kopplad till vår egen klubb. En dylik klubb är riktad till unga fullvuxna personer. Byrokratin är mindre.  Finlandia Hall RC har vid sin sida fått (grundat)  Helsinki Finlandia Hall Impact. Där arbetar man för ansvar, välmående och livslångt inlärande.

Möjligheterna att hjälpa unga och fullvuxna är många. Det gäller att välja.  Framtiden finns i ungdomen!

Heidi Lehmuskumpu
Finlandia Hall Rk
Korrespondent USA och Kanada, FRS rf – Kommitté för ungdomsbyte

Se via videon  hur utbytet påverkade tidigare utbyteselever:

Nuorisovaihto – Investointi tulevaisuuteen – Nuorisovaihto (rye.fi)

Läs mera om ungdomsutbytet:

Vaihtoon ulkomaille – Nuorisovaihto | Rotary (rye.fi)

Läs mera om ungdomsservicen:

Ungdomsservice-Finlands_Rotaryservice-rotary.fi/sv

Läs mera om satellitklubben:

Ajankohtaista – Finlandia Hall Rotaryklubi ry