Rotex

De ivrigaste utbyteseleverna ansluter sig till rotex

De tidigare Rotary utbyteseleverna, rotex, deltar på många olika sätt i Rotarys ungdomsutbyte.  Rotex-medlemmarna bekantar sig med de inkommande utbyteseleverna redan på deras introduktionsläger  under deras första vecka i Finland. Under året hjälper de rotarianerna på de läger och resor både i hemlandet och utomlands som ordnas för utbyteseleverna.

Rotex-medlemmarna ordnar under utbytesåret många slags evenemang och aktiviteter för de utländska utbyteseleverna. De verkar som tutorer och jämlikestöd för nuvarande och tidigare utbyteselever.

Rotex-verksamheten är mycket aktivt i Finland och den är en viktig del av ungdomsutbyteshelheten. Det finns i Finland över 50 aktivt verkande rotex-medlemmar. Finska rotex samarbetar även internationellt med rotex i andra länder.

Rotex Finland verkar under flerdistriktsorganisationen för Finlands Rotarys ungdomsutbyte och följer de regler som gäller för ungdomsutbytet och rotaryorganisationen.