I samband med Rotary Internationals lagrådets möte i april ökade man Rotarys fem servicekanaler med ytterligare med en sjätte kanal, positiv fred.

Vad är positiv fred?

Freden betyder inte bara saknaden av våld, utan också våra attityder, strukturer som institutioner skapar och upprätthåller för att bibehålla fred i samhällen. Positiv fred har definierats av Rotary Internationals partner Institute for Economics and Peace (IEP); dess komponenter visas i diagrammet nedan.

Rotary och IEP har ett partnerskapsavtal, och vi har alla möjlighet att lära oss mer om kursen som är skräddarsydd för rotarianer.

Här hittar du översättningen på finska: https://cmi.fi/fi/2018/12/04/rauhansanasto-positiivinen-rauha/

Om samarbete mellan Rotary ja IEP: https://rotary.org/en/institute-economics-and-peace

IEP på engelska: https://www.economicsandpeace.org

Rotary Positive Peace Academy: https://www.positivepeace.academy/rotary