Shelterbox

ShelterBox Finland – tillfälliga hem till katastrofområden

ShelterBox är en av rotarianerna i Stor-Britannien år 2000 stiftad välgörenhetsorganisation. ShelterBox Finland är en officiell underorganisation som ansvarar för biståndsverksamheten i Finland. Organisationens syfte är att ordna nödinkvartering och leverans av därtillhörande utrustning till områden på olika håll i världen, som drabbats av naturkatastrof eller humanitär kris.

Organisationen har fått sitt namn av en grön låda av plast, shelter box. Lådan innehåller tält, spis, filtar, moskitnät, verktyg och förnödenheter, bland annat kärl och vattenrenare. Organisationen anskaffar och levererar lådorna innehållande de livsviktiga grundförnödenheterna till biståndsområden. Med hjälp av det tillfälliga hemmet får familjerna som drabbats av katastrofen en ny början och ett stöd för det nya livet.

Rotary International och Rotarystiftelsen rekommenderar en delaktighet i ShelterBox -organisationens verksamhet. Man kan även ansluta sig som personmedlem. Tilläggsuppgifter om organisationens verksamhet i Finland finns: www.shelterboxtuki.fi.