Hur Rotary fick sin början

Hur Rotary fick sin början

Historien om Rotary började för över 110 år sedan. Det startade med affärsmannen Paul Harris i Chicago och hans tanke om att kunna förbättra affärsmoralen, utbyta åsikter om en bättre samhällsutveckling, lära sig nytt och skapa vänskapsband.

Den 23 februari 1905 bjöd Rotarys grundare Paul Harris in tre andra affärsmän i Chicago till ett möte. Redan år 1910 hade verksamhetsidén utvidgats så att den också omfattade utvecklandet av det omgivande samhället. Ur detta uppstod en global målsättning. 

Rotary nådde Europa 1911, då en rotaryklubb grundades i London. Den första klubben i Finland grundades i Helsingfors den 1 december 1926. I Estland infördes Rotary år 1930 och sedan år 2000 har alla Estlands rotaryklubbar tillhört distrikt 1420 i Finland.