Fyra-fråge-provet

Fyra-fråge-provet

Rotary är en serviceorganisatio. Den praktiska verksamheten styrs av de etiska principerna som Rotary omfattat, varav det sk Fyra-fråge-provet är centralt. Med hjälp av denna test strävar rotarianerna till goda handlingssätt i det ömsesidiga umgänget och i de serviceuppdrag som åtas genom att väga verksamheten enligt följande:

1. Är det SANT?
2. Är det RÄTTVIST mot alla parter?
3. Kommer det att skapa GOD VILJA och BÄTTRE VÄNSKAPSFÖRHÅLLANDEN?
4. Kommer det att vara till FÖRDEL för alla som det berör?