Rotarys spetsteman

Rotarys spetsteman

Rotary arbetar medvetet för att världen skulle bli ett bättre ställe att leva i. Vi utvecklar internationella relationer och bygger fred, förbättrar på många sätt människornas levnadsvillkor och motarbetar sjukdomar.

Vi bygger fred

Rotary vill befrämja interkulturell kommunikatiom och förståelse. Vi utbildar beslutsfattare att motarbeta och förlika konflikter samt att hjälpa flyktingar, som har tvingats att lämna sina farliga hemtrakter.

Vi motarbetar sjukdomar

Rotary utbildar och bistår samfund på olika håll i världen att avvärja livshotande sjukdomar såsom polio, HIV/Aids och malaria. Vi förbättrar människornas möjligheter att förmånlig eller avgiftsfri hälsovård.

Vi drar försorg om rent vatten, sanitation och hygien

Rotary stöder projekt, som bidrar till att allt flera människor varje dag har tillgång till rent vatten, bättre sanitation och hygien. Vi strävar till hållbar utveckling och utbildar lokala aktörer, så att våra projekt skulle hämta ett varaktigt bistånd.

Vi räddar mödrar och barn

Nästan 6 miljoner barn under 5 år dör årligen av undernäring, dålig hälsovård och otillräcklig sanitation. Vi strävar till att förbättra människornas möjligheter till bättre hälsovård, så att mödrar och barn skulle kunna föra ett gott liv och växa normalt.

Vi stöder utbildning

Det finns i världen över 775 miljoner barn under 15 år som inte kan läsa. Vårt mål är att bistå samfund i att dra försorg om grundundervisningen av barn, minska ojämlikheten mellan kön i utbildningen och förkovra de vuxnas läskunskaper.

Vi hjälper lokala ekonomier att växa

Rotary genomför projekt, som stöder lokala ekonomier och samfund i att trygga ett ordentligt och produktivt arbete för människor i alla åldrar. I förarmade samfund hjälper vi också lokala företagare, speciellt kvinnor.