Vad är Rotarys yrkestjänst?

Att upprätthålla och utveckla en hög etisk standard hör till Rotarys grundläggande mål och ideal i sin verksamhet och i varje rotarians kunnande och respekt för yrket, vilket samtidigt är en möjlighet att tjäna.

Hur kan du som rotarian förverkliga dessa ideal?

 • Prata om ditt yrke i din klubb och lär dig om andras medlemmars yrken
 • Använd dina färdigheter och din sakkunskap för att tjäna samhället
 • Utöva ditt yrke hederligt och inspirera andra att göra detsamma
 • Agera etiskt i ord och handling
 • Hjälp unga att förverkliga sina karriärambitioner och handled och inspirera deras yrkesmässiga utveckling

Genom att uppträda på detta vis väcker du yrkestjänsten till liv. Yrkestjänsten är kärnan i Rotary och den fungerar som vår grund när vi tjänar våra samhällen runtom i världen.

Mångsidiga kunskapsområden och yrken

Rotary erkänner att allt kunnande och alla yrken är viktiga genom att kalla kvinnor och män från olika yrken och med olika bakgrund till medlemmar. En livskraftig rotaryklubb speglar företag, organisationer och yrken i sitt samhälle, och beaktar denna mångfald i sitt perspektiv. Ditt arbetsliv, dina intressen och din yrkestjänst passar ihop. Vi rotarianer har dubbelt ansvar: att representera vårt kunnande och vårt yrke i klubben och samtidigt personifiera Rotarys ideal i vår egen verksamhet.

Agera – Take Action

Gå med i Rotarian Action Group och stöd serviceprojekt världen över:  rotary.org/actiongroups

 • Gå med i eller grunda ett Rotary Fellowship kring ditt kunnande eller dina fritidsintressen: org/fellowships
 • Kom med som frivillig i ett serviceprojekt och använd din yrkeskunskap för att tjäna andra
 • Dela med dig av din sakkunskap genom resursnätverket i ditt distrikt
 • Delta i Rotarys yrkesmässiga vänskapsutbyte
 • Utbilda klubbens nuvarande och nya medlemmar
 • Diskutera etiska frågeställningar
 • Uttryck erkänsla för dem som gör gott
 • Ta med de unga och ordna verkshops eller seminarier om yrkesmässig utveckling

YRKESTRÄNINGSTEAMEN (Vocational Training Teams = VTT. Tidigare GSE d.v.s. Group Study Exchange teams)

Yrkesträningsteamen (VTT) erbjuder ett konkret sätt att utöva yrkestjänst. VTT-teamet reser för att endera lära sig nytt inom sitt yrke, eller för att lära ut ett specifikt kunnande eller yrkesområde. VTT hjälper till att skapa en bestående förändring genom att förstärka individers och samhällens kunskap och färdigheter och förbättrar på så sätt deras förmåga att tjäna. Utöver att man upplever en ny kultur och värnar om globala kontakter har deltagarna i yrkesträningsteamen möjlighet att göra skillnad ännu länge efter resan.

Teamen kan få globala stipendier genom Rotary Foundation i de fall då resan handlar om något av Rotarys tyngdpunktsområden och fyller de speciella kriterierna om tillräckligt stor volym, hållbarhet och mätbarhet. Grupperna som finansierar bör bestå av åtminstone en rotarian som ledare och hen bör inneha allmän rotarykunskap, ledaregenskaper, internationell erfarenhet och sakkunskap om destinationen, samt minst två andra medlemmar (rotarianer eller icke-rotarianer) med två års arbetserfarenhet inom tyngdpunktsområdet. Läs mera och se de fullständiga instruktionerna om globala stipendier för att finansiera VTT på adressen rotary.org/grants

Rotarianerna har många möjligheter att tjäna i enlighet med Rotarys ideal genom att tillföra verksamheten i vår världsomfattande organisation sitt eget kunnande och sin entusiasm.