Internationellt byte

Vill du lära dig känna den äkta kulturen i andra länder?

Rotary erbjuder sina medlemmar någonting sådant, som man på en semesterresa inte kan uppleva: som rotarian kan du lära dig känna kulturen i andra länder ur lokal synvinkel.

Detta vänskapliga utbyte kan hämta med sig även äkta nya vänner ute i världen. Rotaryideologin förenar på ett naturligt sätt människor i olika åldrar, olika yrken och annorlunda kulturer – även om de före det första mötet skulle vara helt främmande till varandra.  Känslan av samhörighet kan bidra till en av de finaste upplevelserna.

I utbytet gästar en enskild rotarian, rotarian med familj eller rotarypar hos rotaryfamiljer i ett annat land. Besöksprogrammet kan ta några dagar eller gruppbesök i något rotarydistrikt upp till en månad.

Att fara ut till vänskapsutbyte underlättas av, att värdfamiljen bjuder på boendet i familjen, måltiderna och besöken. Själv måste man i praktiken ordna resorna på egen bekostnad och svara för personliga anskaffningar.

Vänskapsutbytet är ömsesidigt, dvs klubbarna för rotarianerna som far ut står i sin  tur som värd för dem, som vill komma och bekanta sig med vår kultur och finna vänner hos de finska rotarianerna. Resorna kan även leda till en gnista och iver att få till stånd samarbete mellan klubbarna och gemensamma projelt.

Klubbarna som anmält sig till vänskapsutbytet (Rotary Friendship Exchange) kan hittas med hjälp av en världsomfattande utbytesdatabas. Fråga klubbpresidenten om tillträdet till utbytet. Varje distrikt har en utbyteskoordinator, som har en förteckning över deltagande distrikt och deras kontaktuppgifter.

Hjälp med ditt kunnande eller utveckla ditt kunnande utomlands

Ibland kan det vara nyttigt att för en tid lämna de alldagliga cirklarna. Genom Rotary kan du i en grupp resa utomlands för att införskaffa nya kunskaper på ditt yrkesområde. Det behövs också ute i världen kunniga personer på många områden.  En rotarian kan också coacha lokala aktörer på sitt yrkesområde.

Grupper som far utomlands kallas för yrkesutbildningsteam (Vocational Training Teams).

Skolning kan ges eller fås i företag, sjukhus, universitet. Under resan bor gruppen i hem, studentbostäder eller på hotell. Längden av skolningstiden kan väljas fritt.

Gruppen som far utomlands bör bestå av minst en teamledare (gärna en rotarian) och två övriga deltagare. Deltagarnas ålder är inte begränsad på något sätt, men man förutsätter av deltagaren yrkeskunskaper på sitt område och minst två års yrkeserfarenhet.

Deltagarna i yrkesutbildningsteam har beskrivit sin resa som givande och som en unik erfarenhet. Några har till och med upplevt den erbjudna möjligheten  som en så fin erfarenhet, att de har själva anslutit sig till Rotary som ett tecken för sin tacksamhet och för att bereda även andra samma möjlighet.

Om delaktighet i ett yrkesutbildningsteam intresserar, lönar det sig att ta kontakt med det egna rotarydistriktet eller den lokala rotaryklubben.  En del av kostnaderna kan täckas med stipendier från rotarydistriktet eller Rotary Foundation. Även flera team kan resa med stöd av samma stipendium.