Vad är Rotary

Vad är Rotary

Rotary är en internationell serviceorganisation på etisk grund, som fungerar i över 200 länder –
medlemmarna uppgår till över 1,2 miljoner. I Finland och Estland finns nästan 270 rotaryklubbar och i dem ca
8900 rotarianer sammanlagt.

Grunden i Rotarys verksamhet är de lokala rotaryklubbarna, som samlar likasinnade påverkare för att göra
en skillnad på sin hemort. Klubbarna kallar sina medlemmar bland välrenommerade yrkesmänniskor, män
och kvinnor. Klubbarna har regelbundna mötestider, där medlemmarna ur olika yrkesgrupper håller
föredrag om aktuella ämnen, eller kallar in utomstående talare.

Rotary är känt för sitt globala ungdomsutbyte och sin utbildning av unga ledare. På de flesta större
orter möjliggör Rotary årligen ett utbytesår för en lokal ungdom, och tar emot en ungdom från något annat
håll i världen.

Rotarys mest synliga projekt är kampen mot polio: sjukdomen ska utrotas. Sedan 1985 har Rotary samlat
pengar och arbetat med kampanjen PolioPlus. Målet är att vaccinera alla barn på jorden mot polio.
Samarbetspartners i detta är bland annat Världshälsoorganisationen WHO, Rotary International, en enhet
inom USA:s hälsovårdsmyndighet och FN:s barnfond, samt många andra. Senare har också Bill och Melinda
Gates stiftelse stigit fram som en viktig samarbetspartner.

Tack vare den omfattande kampanjen har antalet nya poliofall världen över minskat från över 350 000 fall
om året till nästan noll.

Läs mera om Rotary i avsnittet Grundläggande information om Rotary 2022–2023.