Ungdomsutbyte

Utomlands för ett skolår, för sommaren eller på temaläger för några veckor?

Ungdomsutbytet är ett av Rotarys mest kända program. Över 8 000 studerande på olika håll i världen bekantar sig årligen med olika kulturer antingen på några veckors läger eller genom att tillbringa ett helt skolår utomlands. Alla unga i lämpligt ålder kan söka sig till utbytet, även rotarianerna barn.

Man förutsätter av kandidaterna smidighet och tillräcklig självständighet. Det är viktigt, att den unga själv står bakom sitt beslut att resa ut.

Rotarys certifierade ungdomsutbyte är ett tryggt och förmånligt sätt att bekanta sig med kluturen, sedvänjor och människor i ett annat land. Den utresande studeranden och hans/hennes familj deltar avresan i introduktionsutbildning på samma sätt som den unga och familj deltar i utbildning i sitt hemland. Värdfamiljerna eller rotaryklubbarna får inte ersättning för inkvarteringen av utbyteseleven, verksamheten grundar sig på frivilligt betjänande. Den unge bor i sin värdfamilj som familjemedlem. Ungdomsutbytet leder ofta till långvariga vänskapsförhållanden mellan den unge och hans/hennes värdfamiljer samt mellan hans/hennes egen familj och värdfamiljerna.

Ungdomsutbytet styr de unga till en ansvarsfull internationalism och skapar förutsättningar för byggandet av en samarbetsvillig och trygg värld. Målet är att uppfostra till förståelse av olikheter  och till tolerans samt uppskattning av kulturernas mångfald.

Bekanta dig med Rotarys ungdomutbyte: årsutbyte, sommarutbyte och lägerutbyte.

Det hittills bästa året i ditt liv?

Årsutbytet betyder inte ett år som turist utomlands, utan ett skolår i ett annat land. Du bor i 2-4 olika värdfamiljer och bekantar dig med varfag och fest i olika familjer. Du går i skola och har dina intressen på samma sätt som om du skulle vara hemma, men nu är du familjemedlem i en ny omgivning. Du lär dig språket och bekantar dig med den lokala kulturen och de lokala sedvänjorna. Du lär dig känna människor i ditt utbytesland och också utbytesstuderande från olika håll i världen. Du lär dig mycket om dig själv och om ditt hemland. Ett år utomlands kan kräva anpassning , men det är också ett år, som du kommer ihåg hela resten av ditt liv.

Cirka 130 unga far årligen ut från Finland till utbyte. Samma antal unga från andra länder kommer till finska familjer. Det finns flera utbytesländer, de mesta unga far till Förenta Staterna, Australien, Mexiko, Brasilien och Tyskland. Nuföärtiden söker man sig till olika länder i Europa allt oftare.

Man ansöker till utbyte i september året före utbytesåret. Ifall du blir utsedd, börjar din utbytesresa i augusti följande år.

Kostnader och tilläggsuppgifter finns på ungdomsutbytets hemsida: www.rye.fi

Sommarutbyte – En månad i Cremona eller kanske i San Diego?

Vill du fara till utbyte, men ett helt år utomlands känns som en för lång tid? Då kan sommarutbytet vara ett gott val för dig. I sommarutbytet tillbringar du en månad i din värdfamilj utomlands och sedan kommer du hem med den unga från din värdfamilj för en andra utbytesmånad. Språkbad i två månader och bekantskap med din nya syskons hemland samt presentationen av sedvänjor och livsstil i ditt eget land för den medkommande unga tryggar för dig en annorlunda sommar.

Sommarutbytet har sakteligen blivit mera populärt, nu far cirka 50 unga årligen till utbyte. Det finns utbytesländer i Europa, Nord- och Sydamerika, Asien och Afrika. Önskemålen på land i ansökningarna fördelar sig rätt jämnt, men bl.a. Spanien och Förenta Staterna är populära mål.

Man söker sig till sommarutbyte fram till mitten av oktober föregående år. Ifall du blir utsedd, kommer du med din bytesfamilj  själv överens om längden och tidpunkten för utbytet samt utbytesordningen. Undantag utgörs av de länder, dit alla utbytesstuderande reser tillsammans.

Kostnader och närmare uppgifter finns på ungdomsutbytets hemsida: www.rye.fi

Lägerutbyte – Skulle du fara på ett seglingsläger i Italien eller ett ekoläger i Mexiko?

Årsutbytet betyder inte ett år som turist utomlands, utan ett skolår i ett annat land. Du bor i 2-4 olika värdfamiljer och bekantar dig med varfag och fest i olika familjer. Du går i skola och har dina intressen på samma sätt som om du skulle vara hemma, men nu är du familjemedlem i en ny omgivning. Du lär dig språket och bekantar dig med den lokala kulturen och de lokala sedvänjorna. Du lär dig känna människor i ditt utbytesland och också utbytesstuderande från olika håll i världen. Du lär dig mycket om dig själv och om ditt hemland. Ett år utomlands kan kräva anpassning , men det är också ett år, som du kommer ihåg hela resten av ditt liv.

Cirka 130 unga far årligen ut från Finland till utbyte. Samma antal unga från andra länder kommer till finska familjer. Det finns flera utbytesländer, de mesta unga far till Förenta Staterna, Australien, Mexiko, Brasilien och Tyskland. Nuföärtiden söker man sig till olika länder i Europa allt oftare.

Man ansöker till utbyte i september året före utbytesåret. Ifall du blir utsedd, börjar din utbytesresa i augusti följande år.

Kostnader och tilläggsuppgifter finns på ungdomsutbytets hemsida: www.rye.fi