Bill och Melinda Gates stiftelse

Bill och Melinda Gates Foundation – En betydande finansiär för arbetet att utrota polio

IT-företaget Microsofts anstiftare Bill Gates och hans fru Melinda Gates, som grundat en global välgörenhetsstiftelse, har bistått med betydande ekonomiska bidrag till förmån för arbetet att utrota polion. Stiftelsen är den största enskilda donatorn för WHO:s polioprojekt. Stiftelsen har upprepade gånger utmanat rotarianer till talkoarbete för att utrota sjukdomen.

Syftet med talkoarbetet är mycket enkelt: varje barn har rätt att bli poliovaccinerad. Detta är det enda som kan skydda barnet från denna allvarliga sjukdom och som eventuellt förorsakar död eller invalidisering.

Poliokampanjen har pågått i mer än 30 år och enligt planerna skall denna sjukdom avlägsnas från jorden inom år 2018. Läs mer om Bill och Melinda Gates Foundation: www.gatesfoundation.org. 

Share This