Bill och Melinda Gates stiftelse

Bill och Melinda Gates Foundation – En betydande finansiär för arbetet att utrota polio

Den välgörenhetsstiftelse som instiftats av IT-företaget Microsofts grundare Bill Gates och hans fru Melinda Gates har gett betydande ekonomiska bidrag till förmån för arbetet med att utrota polion. Stiftelsen är den största enskilda donatorn för WHO:s polioprojekt. Stiftelsen har utmanat också rotarianerna till talkoarbete för att utrota sjukdomen.

Syftet med talkoarbetet är mycket enkelt: varje barn har rätt att bli poliovaccinerad. Detta är det enda som kan skydda barnet från denna allvarliga sjukdom och som eventuellt förorsakar död eller invalidisering.

Poliokampanjen har pågått i mer än 30 år och enligt planerna skall denna sjukdom avlägsnas från jordens yta. Läs mer om Bill och Melinda Gates Foundation på www.gatesfoundation.org.