Organisationen

Organisationen

De enskilda rotaryklubbarna är hela Rotary-verksamhetens kärn- och grundenhet. Rotaryklubbar leds vanligen av presidenter som årligen byts. Klubbarna hör till ett rotarydistrikt som lyder under Rotary International. I Finland finns fem distrikt. Rotary International leds av en president och en styrelse (Board). Distrikten leds av guvernörer.

Det finns ca. 270 rotaryklubbar i Finland och i Estland och deras medlemsantalet är ca. 8 900 rotarianer.