Vi bekämpar sjukdomar

Vi bekämpar sjukdomar

Rotary utbildar och bistår samfund på olika håll i världen att avvärja sjukdomar som polio, HIV/Aids och malaria. Vi förbättrar människornas möjligheter att få förmånlig eller avgiftsfri hälsovård.

God hälsa är grundförutsättning för ett gott liv. Ändå har över 400 miljoner människor i världen inte råd ens till elementär hälsovård. Vi anser hälsovården vara en mänsklig rättighet.

Sjukdomarna förorsakar åt miljontals människor på olika håll i världen elände, lidande och fattigdom. Rotarianerna arbetar för att bekämpa sjukdomar som malaria, HIV/Aids, MS-sjukdom, diabetes och polio. Vi genomför både stora och små projekt inom hälsovården. Vi upprättar tillfälliga kliniker och punkter för donation av blod. Eftersom förebyggande arbetet är viktigt, erbjuder vi också skolning åt samfund i svag ställning. Vi bygger och förbättrar infrastuktur, så att läkare, patienter och myndigheter skulle ha lättare att samarbeta.

(END POLIO)
 Polio skall utrotas ur världen

Rotary har från år 1985 haft som målsättning att utrota polion ur världen. Tack vare det vaccineringsarbete som vi utfört tillsammans med våra samarbetspartners är sjukdomen nästan helt utrotad. Vi skall fortsätta tills polion har förflyttats till historia.

Poliomyeliten är en mycket smittosam sjukdom, som oftast drabbar barn i åldern under 5 år. De flesta känner till sjukdomen som poliovirus, som typiskt smittas genom orent vatten. Den påverkar nervsystemet, skadar det och kan leda till bestående handikapp eller förlamning.

Innan man införde vaccination, förekom polio överallt i världen. Poliovaccineringarna påbörjades i Finland år 1957, och polion försvann hos oss på 1960-talet. En polioepidemi överraskade dock finländarna år 1984. Man lyckades råda bot på epidemin genom en vaccineringskampanj som berörde hela befolkningen.

Rotary har beslutat att utrota polion ur hela världen. End Polio Now -kampanjen inleddes år 1985 och den är den är det långvarigaste och mest betydande projektet i vår historia. Vi samarbetar med WHO, Unicef, Bill och Melinda Gates Foundation, Center for Disease Control and Prevention (CDC) i USA och med ett flertal regeringar i olika länder. Vi har hittills redan vaccinerat över 2,5 miljarder barn i 122 länder och lyckats att nedskära förekomsten av sjukdomen med 99,9 %.

(LÄKARBANKEN) Finland sänder ut läkare till utveclingsländer

Finlands alla sex rotarydistrikt är med i Finlands Rotaryservice rf / Läkarbank. Läkarbanken förmedlar medicinskt bistånd till utvecklingsländer.

Sedan år 2002 verkar Läkarbanken vid de evangeliskluterska kyrkornas sjukhus i Tanzania. Vi har skickat till landet frivilliga läkare och tandläkare med stöd av egen finansiering insamlad av Finlands Rotary och av projektbidrag, som utrikesministeriet beviljat till utvecklingssamarbete.

Man har årligen kunnat sända frivilliga läkare till Tanzania för sex eller flera veckor. Ingen lön betalas för arbetet, men läkarna får ersättning för resorna, ett dagtraktamente och försäkring. Läkarna deltar i arbetet vid sjukhuset med de redskap som står till förfogande  och ger även undervisning. Vid sidan av den tillfredsställelse, som humanitärt arbete medför, har deltagarna upplevt att de har fått erfarenheter som det i Finland inte är möjligt att få.

Vill du veta mera?
Kontakta Finlands Rotaryservice rf
generalsekreterare,
PDG Pentti Aspila, Forssa
E-post: secretary.general(at)rotary.fi
Telefon +358-40-580 3631

Blanketten enbart på finska:
(Blanketten för preliminär anmälan för läkare, sjukskötare, barnmorskor, hälsovårdare, fysioterapeuter och andra motsvarande yrkesgrupper)
Alustava ilmoittautumislomake lääkäreille, sairaanhoitajille, kätilöille, terveydenhoitajille, fysioterapeuteille ym. vastaaville

 

 

Share This