I takt med att vaccinationerna fortskrider, förbättras även hanteringen av pandemin runt om i världen. Styrelsen för Rotary International kommer på mötet den 24 februari 2022 förhoppningsvis bekräfta starten för utbytena till början av juli.

I och med att man avvaktat RI:s beslut har det inte varit möjligt i alla mottagande länder att fatta slutgiltiga beslut om inledandet av utbyten. Vi har fått en hel del bekräftelser till länder i Europa, Japan och Taiwan. Komplett information från alla distrikt i USA och Kanada är inte ännu tillgänglig. Det kommer att bli gott om platser till Sydamerika och Mexiko. Däremot är det fortfarande osäkert om man kan inleda utbyten till Australien i juli-augusti.

Med anledning av ovanstående har vi ännu inte kunnat bekräfta ditt destinationsland. Vi försöker dock, där det bara är möjligt, att beakta de landsval som gjorts. För vissa av er kommer vi att behöva föreslå ett destinationsland som inte alls har varit på önskemål-alternativlistan.

Vid nästa Rotary Finlands multidistriktsmöte den 2.3.2022 har vi målsättningen att kunna bekräfta de slutgiltiga platserna och valen av länder. Under vecka 10 kommer vi att kunna meddela dig om ditt destinationsland.

Distrikten kommer i mars att hålla en OB-utbildning där du bör delta med dina föräldrar.

En rikstäckande OB-utbildning för alla som åker till års- och sommarutbyten kommer att hållas i Lahtis den 7 maj 2022 klockan 9.00-16.00. Du måste delta i den utbildningen med dina föräldrar. Under dagen får du information om ditt destinationsland, försäkringar, researrangemang med mera. I programmet ingår också val av utbytesjackor och t-shirts som kommer att levereras direkt till din hemadress under sommaren. Inbjudan och instruktioner till utbildningsdagen skickas till dig via e-post.

Vi önskar att du ännu har tålamod medan du väntar på din bekräftelse. Vi är övertygade att ditt utbyte kommer att bli verklighet, du kommer att kunna resa iväg och att dina önskemål går i uppfyllelse.

 

Antti Salminen

Ordförande

0400–476600