Rotaract

Nätverksbildande och inspirerande serviceprojekt för unga vuxna

Rotaract sammanför ungdomar mellan 18 och 30 år i klubb- och serviceaktiviteter för att bilda nätverk, praktisera sina ledarskaps- och samarbetsfärdigheter och för att påverka välmåendet i sin omgivning genom olika serviceprojekt. Rotaractklubben kan vara en allmän klubb för ungdomar mellan 18 och 30 år eller kan vara ansluten t.ex. till en högskola varvid unga högskolestuderande kallas till att bli medlemmar.  Rotaracternas motto är samma som rotarianernas: osjälviskt tjänande.

Rotaractklubbens program kan omfatta företagsbesök, planering och genomförande av sociala nätverksprojekt samt nätverksmöten på lokal, nationell eller internationell nivå. Genom det nationella och globala nätverket och genom möten finns möjlighet att etablera livslånga vänskapsband både i Finland och globalt.

Rotaractklubbens medlemmar sköter om och administrerar sin egen klubb och besluter om dess aktiviteter och serviceprojekt. Den sponsorerande fadderklubben finns till för att hjälpa klubben. Fadderklubbens rotarianer ger den nödvändiga informationen och supporten samt samarbetar med rotaracterna i olika serviceprojekt.

Det finns 11 000 rotaractklubbar i över 180 länder med cirka 250 000 medlemmar. I Finland finns 11 rotaractklubbar – de har speciellt etablerats i de större städerna.

Kontakta dina rotarianer på hemorten om du är intresserad av rotaractverksamheten.