Rotary International

Rotary International

Rotary International stöder och vägleder rotarianer och klubbar för att förverkliga Rotarys syfte. Rotary Internationals högsta beslutande organ är årsmötet, till vilket varje klubb har rätt att skicka en officiell representant och där varje rotarian har rätt att delta.

Rotary Internationals flaggskepp är en president som årligen byts ut. Under rotaryåret 2019-2020 är RI:s president Mark Daniel Maloney från Rotary Club of Decatur, Alabama, USA.

Rotary Internationals huvudkontor finns i Evanston, Illinois, nära Chicago. Huvudkontoret sysselsätter cirka 530 personer under verkställande direktörs ledning. Förutom huvudkontoret har Rotary International sju regionala kontor över hela världen. Den europeiska och afrikanska byrån som finns i Zürich (EAO) betjänar finländska rotarianer.

Share This