Interact

En servicetjänst som ger handlingsglädje för dig som är mellan 12 till 18 år

Interactklubbens medlemmar planerar och genomför två projekt per år. Det ena av dessa är inriktat på skol- eller närsamhället, och det andra att på ett tilltalande sätt främja ungdomar till internationellt samförstånd. Ungdomarna kan själva påverka sådana frågor som är viktiga för dem.

Interactklubbarna samarbetar med den rotaryklubb som fungerar som fadderklubb. Ungdomarna utvecklar sina sociala färdigheter och ledarskapsförmåga i klubbverksamheten och inom serviceaktiviteter. Rotarianerna hjälper ungdomarna att knyta förbindelser med lokala ledare inom samhället och aktörer inom olika sektorer för att genomföra ungdomsserviceprojekt. Ungdomarna lär sig bilda lokala nätverk och om så önskas, även internationella. Rotarianerna hjälper de unga att identifiera andra ungdomsorienterade tjänster inom rotary, såsom ungdomsutbyte, Rotaract och RYLA.

Ungdomar är ofta mer benägna än vuxna att upptäcka problem inom det egna verksamhetsområdet eller att förstärka sådana utvecklingsområden som krävs. Genom att diskutera sinsemellan kan ungdomar fundera hur olika frågor kan påverka och i samarbete med rotarianer eller ungdomar som stöds av rotarianer kan de unga fungera som en katalysator för förändring.

Interactverksamheten började i USA 1962. Finlands och Nordens första interactklubb grundades 1963 i Somero. Idag är endast en aktiv klubb verksam i Finland, Uleåborgs Interactklubb, som grundades år 2013. Globalt finns över 20 000 interactklubbar i 160 länder med nästan 670 000 ungdomar. Interact är ett utmärkt sätt att bilda nätverk redan vid ung ålder tillsammans med andra aktiva ungdomar i olika länder.