NGSE

New Generation Service Exchange NGSE

New Generation Service Exchange är ett kortvarigt, skräddarsytt program för unga universitetsstuderande eller unga yrkesmänniskor, som är under 30 år. Utbytet kan ske individuellt eller som grupputbyte. Utbytet organiseras av klubbarna sinsemellan.

NGSE-utbytet förenar deltagarens fackliga mål med ett humanitärt projekt. Utbytet kan även inbegripa nätverks- och relationsbildning, ledarskapsutbildning, förkovran av språkkunskaper och inlärning av lokal kultur. Utbytestiden kan variera från några veckor upp till ett halvt år.

NGSE-utbytets kostnader varierar. Finansieringen kan ordnas som bidrag från klubbar och distrikt eller mera vanligt så, att studeranden själv står för sina rese- och försäkringskostnader och den mottagande klubben ordnar inkvartering och projektmål åt studeranden.

Åven om varje rotaryklubb själv bestämmer sina delaktighetsvillkor, bör alla deltagare påvisa stark förbindelse till betjänande och Rotarys ideal.

NGSE är en ny sercieform. Ta kontakt med din lokala rotaryklubb och hör dig för, om utbytesmöjligheter står till buds.