Rotary Foundation

Rotary Foundation koordinerar och finansierar rotarianernas globala serviceverksamhet. Stiftelsens arbete grundar sig på frivilliga donationer och på kapitalavkastning som kanaliseras till utbildningsprojekt och till humanitärt biståndsarbete. Ett viktigt incitament är beviljandet av Paul Harris Fellow-utmärkelsen för varje donation som omfattar tusen dollar. PHF-utmärkelser som bär Rotarys grundare Paul Harris namn, har globalt beviljats till över en miljon.

Rotary Foundation är en av världens största enskilda välgörenhetsaktörer, som alltid bland dessa aktörer återinträder i en topposition i förhållandei transparens- och pålitlighetsjämförelser.