Rotaryklubit kautta maailman tarjoavat vuosittain yli 8 000 nuorelle mahdollisuuden vaihto-oppilasmatkaan. Vaihto voi kestää muutaman viikon, kuukauden tai kokonaisen kouluvuoden. Nuorisovaihto-ohjelma on nuorelle turvallinen ja edullinen, sillä isäntäperheet tai rotaryklubit eivät saa korvausta oppilaan ylläpidosta tai majoittamisesta. Lisäksi kaikki osapuolet perehdytetään ja koulutetaan.

Nuorille Rotaryn nuorisovaihto on hieno mahdollisuus kokea uutta, tutustua uusiin ihmisiin ja saada kokemuksia. Vaihto-oppilas saa elää ja kokea kohdemaan arkea. Syntyy ystävyyksiä, joista osa kestää loppuelämän.

Klubeille nuorisovaihto on tärkeä toimintamuoto, jossa hyvän tekeminen motivoi myös jäseniä. Klubit järjestävät tapahtumia, keräyksiä ja tempauksia rahoittaakseen nuorisovaihdosta aiheutuneet paikalliset kustannukset ja pitääkseen klubin talouden tasapainossa. Usealle klubille nuorisovaihdosta on muodostunut perinteinen toimintamalli.

Monen vaihtarin Suuren Seikkailun 2020 piti alkaa, ja valmistelut olivat jo pitkällä. Mutta sitten iski vakava COVID-19 -epidemia, joka pysäytti valmistelut ja siirsi ensi kesän ja syksyn vaihto-ohjelmat vuodella eteenpäin.

Tämä oli pettymys kaikille: vaihto-opiskelijoille, vastaaville klubeille ja tuleville isäntäperheille. Klubien tuleekin nyt omalta osaltaan kantaa vastuuta ja entistä tehokkaammin välittää tietoa ja motivoida kaikkia nuorisovaihdon osapuolia selviytymään tilanteesta, kunnes koronavirus on nujerrettu ja vaihto-ohjelmia voidaan taas turvallisesti jatkaa.

Nuorten turvallisuus edellyttää joskus vaikeita päätöksiä. Nyt kohtaamamme este ei ollut kenenkään ennakoitavissa.

Osa nuorista jäi tilanteesta huolimatta jatkamaan meneillään olevaa vaihtovuottaan Suomeen. Meidän vastuumme heistä korostuu tällaisessa tilanteessa. Nuoria ei saa jättää yksin.

https://rotary.fi/mita-teemme/nuorisopalvelut/

https://rotary.fi/blog/ajankohtaiset/vaihto-oppilaaksi-hakeneille-seka-heidan-vanhemmilleen/