Rent vatten

Vi förbättrar tillgången till rent vatten

På världsnivå dör cirka 6 000 människor dagligen på grund av sjukdomar förknippade med förorenat vatten. Rent vatten, sanitation och hygien är inte självklarheter och står inte till förfogande för alla. Dessutom tar hämtningen av dricksvatten och vatten för matlagning tid av kvinnorna, vilket förhindrar dem att utföra mera produktivt arbete för sin utkomst.  Genom att barn deltar i att bära vatten försämras deras möjligheter till skolgång.

Rotary har hjälpt människor i många länder att få rent vatten. Med hjälp av finska Rotaryklubbar har man borrat många tiotals vattenbrunnar i Indien.

Utöver tillgången till rent vatten påverkas människornas hälsa och välmående av god sanitet och hygien. Med stöd av Rotaryorganisationen har man utvecklat, finansierat och upprätthållit hållbara vatten- och sanitetssystem.

Barn undervisas att förstå vad god hygien är och hur den bidrar till att förhindra sjukdomar. Barn sprider informationen och bättre tillvägagångssätt till sina egna familjer. Utbildningsprojekt berörande vatten, sanitet och hygien har hittills genomförts förutom i Indien, även i Belize, Guatemala, Honduras och Kenia.