FINSK KOMPETENS I ROTARIANERNAS MILJÖARBETE

Porvoo Läntinen – Borgå Västra Rotaryklubbs tidigare president Päivi Kippo-Edlund har valts till ledamot i styrelsen för ESRAG (Environmental Sustainability Rotary Action Group) för de kommande tre åren. Det är första gången som en finsk rotarian har valts in i ESRAG:s styrelse.

“Det här är ett bra tillfälle att promota nordiska ländernas och särskilt de finska rotarianers goda kunnande ute i världen”, säger Päivi Kippo-Edlund och poängterar vikten av hennes utnämning.

Päivi har varit medlem i Borgå Västra Rotaryklubb sedan 2016. Under perioden 2020–2021 var hon klubbens president. Redan från början blev hon aktiv i distrikt 1410 bl.a. som ordförande för distriktets Östersjöforum. Distriktet tog initiativet till att etablera ett rotarynätverk i Östersjöregionen, BASRAN. Päivi är för närvarande ordförande för distriktets Internationella Service Kommittee.

Päivi har en magisterexamen i hydrobiologi. Hon har lång och varierad arbetslivserfarenhet med ledarroller inom lokal miljöledning och som miljöledningskonsult. Senast har hon under 17 år fungerat som Helsingfors stads miljöskyddschef och ansvarig för att samordna internationella projekt.

ESRAG har verksamt över hela världen med cirka 1 600 medlemmar. ESRAG fungerar som en katalysator för klubbarnas arbete med miljö och hållbarhet. Dagen har varit full av aktivitet, framför allt inom organisationens Europaavdelning. Rotaryklubbarnas miljöarbete i Finland och andra nordiska länder och särskilt skyddet av Östersjön och vattnet, kan tjäna som ett uppmuntrande exempel för rotaryklubbar i många länder.

Esrag: https://esrag.org

Ytterligare information: Päivi Kippo-Edlund, 045 136 3534

paivi@kippoenvironment.fi

Päivi Kippo-Edlund