Vi bygger fred

Vi bygger fred

Rotary vill befrämja den intyerkulturella kommunikationen och förståelsen.  Vi utbildar beslutsfattare till att motarbeta och förlika konflikter samt att hjälpa flyktingar, som har blivit tvungna att lämna sina farliga hemtrakter.

Konflikter och våld jagar årligen tiotals miljoner människor från sina hem. Hälften av dem som dör i konflikter är barn och 90 % civila.

Konflikterna hör inte till normalt leverne. Rotarys projekt bjuder på utbildning, som stärker ömsesidig förståelse och som ger beslutfattare och samfund färdigheter att lösa konflikter.

Vi stöder byggandet av freden lokalt i samhällen som hamnat i konflikt. Vi reder ut orsaker till konflikten, som är fattigdom, ojämlikhet, etniska spänningar, bristen på utbildningsmöjligheter samt ojämn fördelning av resurser.

Vi finansierar ett internationellt magisterprogram för befrämjan av fred och lösning av konflikter vid sex universitet på olika håll i världen. Vi erbjuder möjligheten till 50 nya studerande årligen. Över 1 000 studerande har redan avlagt det krävande två-åriga programmet och arbetar nu i uppdrag med anslutning till befrämjandet av freden.

Vi finansierar också ett fortbildningsprogram för dem som redan en längre tid verkat i fredsarbetet. Utbildningen som är tre månader lång ges i Bangkok.

Share This