Vi bygger fred

Vi bygger fred

Vi finansierar ett internationellt magisterprogram för befrämjan av fred och lösning av konflikter samt fortbildningsprogram vid sju universitet på olika håll i världen. Man kan nu också studera vid Makerele University i Kampala, Uganda. Vi erbjuder årligen möjligheten för 50 nya magisterstuderande att idka studier i USA, Japan, England, Australien och Sverige. Över 1 300 studerande har redan avlagt det krävande två-åriga programmet och arbetar nu med fredsbefrämjande uppdrag.

Vi finansierar också ett fortbildningsprogram för dem som redan en längre tid verkat i fredsarbetet. Fortbildningen som är tolv månader lång ges i Bangkok eller Kampala.

Läs mera