WHO

Rotary och WHO samarbetar kring utrotningen av Polio

Rotary var den preliminära kraften bakom världshälsoorganisationen WHO: s projekt, att utrota polion i världen, som påbörjades på 1980-talet. Polio är en virusframkallad sjukdom som lätt smittas på barn under fem år. Sjukdomen kan förorsaka förlamning och i värsta fall död. Polio kan lätt förebyggas genom vaccinering, men det finns inget botemedel för den.

Arbetet med att utrota polion har varit framgångsrikt och har av WHO deklarerats högsta prioritet. För närvarande florerar sjukdomen endast i Afghanistan och i Pakistan. I Finland inleddes Polio-vaccinering år 1957. I vårt land utrotades polion i praktiken på 1960-talet genom ett omfattande vaccinationsarbete. Polioepidemin överraskade finländarna ännu en gång år 1984. Då stävjades epidemin genom en vaccinationskampanj för hela befolkningen.

Rotarianer deltar i arbetet gentemot polio med hjälp av det globala Polio Plus-programmet bl.a. genom insamlingar för nationella vaccinationstillställningar. För att utrota polion arbetar rotarianer förutom i samarbete med WHO även tillsammans med bl.a. Unicef ​​och den amerikanska Bill och Melinda Gates stiftelsen.