Vad kan jag ge åt Rotary?

Vad kan jag ge åt Rotary?

Som medlem i ditt samhälle, som representant för ditt yrke, som sakkunnig och som påverkare har du möjlighet att få mycket gott till stånd. Rotary sammanför människor som du från alla kulturer och yrken. Rotary behöver människor, som vill arbeta för en bättre värld.

Du kan alltså ge din egen tid och ditt eget kunnande till projekt och verksamhet, som har betydelse för välmåendet såväl på din egenort som i hela världen.

Du har många olika möjligheter att vara en aktiv rotarian. Du kan delta i projekt som din klubb organiserar eller du kan planera ett helt eget projekt. Det finns en oändlig mängd av sätt att hjälpa och delta, du kan själv bestämma, vilket är det bästa sättet just för dig. Somliga ger av sin tid genom att gå och läsa tidningar åt åldringar eller genom att ge stödundervisning åt skolelever. Somliga vill verka som ekonomiska sponsorer.

Genom Rotary kan du även gå ut i världen till exempel genom att delta i vänverksamhet, som utbytesstuderande eller genom internationella servideprojekt. Du kan öppna ditt hem för en utbytesstudent eller ge ditt eget kunnande i utbildningen av unga ledare.

Rotary är mycket mera än välgörenhet och betjänande. Rotary är mycket mera än nätverksbildning och yrkesförkovring. Rotary är allt detta och mycket mera.