Rotary har en lång historia, vi har våra värderingar och vår vision. Inom Rotary sammanslår vi våra krafter och vi vidtar åtgärder för att åstadkomma bestående förändring – globalt, lokalt och inom oss själva.

Vi vill göra världen till en bättre plats och förbättra människors liv. Vi gör detta genom våra otaliga projekt. Ibland kan vi tycka att vi, i vår nordiska välfärdsstat, inte kan göra mycket för att förbättra mödrars och barnens hälsa. Men låt oss börja med de små sakerna. Hur stort är mitt miljöavtryck, vilka är mina vanor? Även en liten förändring i de val jag tar kan göra mycket nytta.I Rotary sammanförs allas kompetens för att betjäna samhället. Du kan kanske se problem inom ditt arbetsområde. Kan rotarianer göra något för att lindra dessa problem? Kanske har du en hobby som bidrar till utvecklingen av Rotarys strategiska områden. Berätta om det för din klubb. Fundera på vad ni tillsammans kunde göra för att förbättra situationen.

I Estland jobbar rotarianer aktivt för att förbättra många saker. Rotarianerna i Tartu Rotary Klubb är opinionsbildare och förebilder i det lokala samhället. Dr Andrei Sõritsa bjöd in medlemmarna i Tartu Rk att delta i ett projekt för att studera de vanligaste kromosomavvikelserna hos fostren. NIFTY (Non-Invasive Fetal TrisomY-test) som används av kliniken är inte allmänt tillgängligt för blivande mammor. Rotarianerna deltog i inskaffandet av testerna och Dr. Sõritsas klinik fördubblade det insamlade beloppet.

Det här exemplet berättar om en klubbs verksamhet. Du kanske funderar att en klubb inte kan göra så mycket. Men vad händer om vi gick samman och genomförde projekt över flera områden? Eller ännu större, gränsöverskridande finsk-estniska projekt för att hjälpa mödrar och barn. På vår gata hemma, i vårt närsamhälle eller runt om i världen.

Om det skall finnas en speciell privilegierad grupp här i världen, måste det vara våra barn. Vi har lånat vår planet av dem och det är vårt ansvar att hålla den i skick för kommande generationer.