Effekten av vattenbrist är enorm.

Törst, smuts och torka. Dessa är aspekter man först kommer att tänka på om man har vattenbrist. FN:s Internationella klimatpanelen (IPCC) har i sin pinfärska rapport återigen visat hur enorma effekterna av vattenbrist är.

Faktum är att av alla konsekvenser vi har av klimatförändringarna så utgör vattenbristen den största risken för mänskligheten.

Utöver klimatförändringarna så växer problemet genom försummelsen av att bevara de befintliga vattenresurserna, vattenföroreningar och en kraftig ökning av vattenförbrukningen.

Vattenbrist påverkar på tillgången av mat och ökar därmed undernäringen. Vattenbristen är skadligt för människors hälsa med en ökning av till exempel värmerelaterade dödsfall, hjärt- och kärlsjukdomar, utvecklingsstörningar för barn och psykisk ohälsa.

Skadliga hälsoeffekter förvärras av vattenbrist, översvämningar och värmeböljor. De flesta offren hittar vi i fattiga länder. Länder där hemmen inte har luftkonditionering och där statens finanser inte är förberedda till kris. Enligt FN bor nästan hälften av världens befolkning i områden som lider, eller riskerar att drabbas av vattenbrist under minst en månad under året. Förmodligen kommer cirka fem miljarder människor att bo i sådana områden år 2050, vilket bara är några decennier bort.

Vi rotarianer har valt ett viktigt biståndsmål.  I flera år har vi hjälpt människor i flera länder att få rent vatten. Vattenbrist är inte ett försvinnande problem utan problemet växer.

Därför kommer vi att fortsätta vårt viktiga arbete med entusiasm och uthållighet.