Ungdomsservice

Oförglömliga upplevelser och nya vänner

Rotarys mångsidiga ungdomsservice erbjuder unga och unga vuxna inspirerande verksamhet, som uppfostrar till samfundsförkovrande betjänande och etiskt agerande, att inte glömma glädjen. Ungdomsverksamheten hjälper de unga i nätverksbildning såväl lokalt som internationellt. En ung person kan delta i av Rotary sponsorerad verksamhet från medlemskap i en interactklubb för 14-18 åringar ända till NGSE-utbytet som betonar humanitärt betjänande och yrkesmässig utveckling.

Läs mera om Rotarys ungdomsservice: Rotarys ungdomsutbyte, interact-, rotaract- och rotexverklsamheten, RYLA-ledarskapsutbildningen och yrkesmässigt NGSE-utbytet.

Rotarianerna förhåller sig ansvarsfullt till arbetet med unga. Rotarianerna, deras gemål, partners och andra frivilliga bör enligt bästa förmåga trygga välmåendet av de barn och unga, som de har att göra med, samt förhindra att de inte blir offer för fysiskt, sexuellt eller emotionellt utnyttjande.