Finska Rotarydistrikt 2023-2024

Det finns fem Rotarydistrikt i Finland, som alla leds av en guvernör och som har ett distriktsråd, kommittéer och biträdande guvernörer för distriktets olika delområden som sitt stöd. Klubbarna gör framställningar om guvernören och distriktets nomineringskommitté utser bland de föreslagna den lämpligaste kandidaten till guvernör. Den blivande guvernören väljs på Rotary Internationals världskonferens.

Distriktet ordnar under året för klubbarna många olika tillställningar, därav det för en vanlig rotarian viktigaste är utbildningsseminariet för tillträdande klubbpresidenter och klubbfunktionärer (PETS). Distriktmötet ordnas vanligtvis på hösten och den mera festliga distriktskonferensen på våren.

Distriktsguvernören besöker alla klubbar i sitt distrikt under sitt verksamhetsår.

DG Petri Keränen

DG Petri Keränen

Distrikt 1385

Oulu City Rotaryklubi

Mobile +358-400-197 187
E-mail: petri.keranen(at)ely-keskus.fi

 

DG Ritva Semi

DG Ritva Semi

Distrikt 1420

Pasila-Fredriksberg

Mobile +358 40 768 8451
E-mail: semiritva(at)gmail.com

DG Simo Hautala

DG Simo Hautala

Distrikt 1390

Hämeenlinna-Vanajavesi

Mobile +358 40 519 1059
E-mail: simo_hautala(at)hotmail.com

DG Raimo Hallman

DG Raimo Hallman

Distrikt 1430

Kuopio

Mobile +358 44 271 2701
E-mail: raimo.hallman(at)gmail.com

DG Aaro Söderlund

DG Aaro Söderlund

Distrikt 1410

Nauvo – Nagu

Mobile +358-400 857 099
E-mail: aaro(at)soderlund.fi

Uppgifterna om distrikten och sökvägen till sidorna för distrikten klubbar finns på våra arkivsidor:
Distrikt 1385 (Österbotten + Norra Finland)
https://rotary.fi/d1385/

Distrikt 1390 (Mellersta Finland)
https://rotary.fi/d1390/ 

Distrikt 1410 (Västra Finland)
https://rotary.fi/d1410/

Distrikt 1420 (Södra Finland + Estland)
https://rotary.fi/d1420/

Distrikt 1430 (Östra Finland)
https://rotary.fi/d1430