Vad får jag av Rotary

Vad får jag av Rotary

Man kan komma med i Rotary av många olika skäl. De två viktigaste anledningarna är dock att bistå den egna orten och att kunna samarbeta med andra liksinnade påverkare. Rotary erbjuder dig möjlighet att förbättra förhållandena på din ort och förbättra världen.

Tio goda orsaker att vara en rotarian

1. Möjlighet att betjäna
2. Facklig nätverksbildning
3. Personlig tillväxt och utveckling
4. Vänskap
5. Kulturell mångfald
6. Bra medlem i samhället
7. Internationellt samförstånd
8. Trivsel
9. Ungdomsutbyte och rotaryfamilj
10. Etisk omgivning