Hösten kommer med läsupplevelser vid brasan. Tänk så trevligt det är att svepa in sig i en filt och njuta av de senaste romanerna medan regnet strilar ner utanför. Men har du funderat på att läs- och skrivkunnighet inte är en självklarhet?

Enligt en del uppskattningar finns det 775 miljoner vuxna som inte är läskunniga och två tredjedelar av dem är kvinnor. Den tillspetsade situationen i Afghanistan har nu igen satt fokus på kvinnornas rättigheter. Om de berövas både läs- och skrivkunnigheten innebär det inskränkningar i de mänskliga grundrättigheterna och friheterna.

Rotaryrörelsens grundtanke – osjälviskt tjänande – infinner sig osökt. Vad kan vi som rotarianer göra för att möjliggöra läs- och skrivkunnighet? Hur kan vi bygga förstående och fred genom att befrämja utbildning? Inte att undra på att utbildning är ett av Rotarys tyngdpunktsområden på global nivå. Det finns många exempel på hur rotarianerna byggt skolor och främjat läs- och skrivkunnighet.

Projekt i Namibia: ”Skolning lönar sig alltid”

Möjligheterna att gå i skola och lära sig läsa och skriva är ojämnt fördelade. Speciellt svår är situationen söder om Sahara, i Afrika. I många skolor där saknas grundförutsättningarna, som dricksvatten, elektricitet, datorer, internet och lärare.

Den dåliga situationen i Afrika fick fart på Pasila-Fredriksbergs Rotaryklubb. Klubben planerade specialprojektet ”Skolning lönar sig alltid”, ett internationellt Global Grant-projekt på 83 000 euro. Nitton klubbar i Finland är med och finansierar och stöder, liksom Windhoek Rotaryklubb och Rotary Foundation.

Projektets målsättning är att utveckla lärarnas arbetsrutiner, undervisningsmetoder och användningen av undervisningsmaterial i Namibia och på det sättet förbättra utbildningen effekt och resultat. Inom ramen för projektet genomförs ett lärarutbyte mellan finländska skolor och Martti Ahtisaari-skolan i Namibia. Avsikten är att två lärare från Finland reser till Namibia för sju veckor och två lärare från Namibia på motsvarande sätt kommer till Finland för sju veckor. Under tre års tid kommer sammanlagt 12 lärare att vara med i utbytet: sex från Finland och sex från Namibia.

De första finländska lärarna reste till Namibia sommaren 2018 och den sista gruppen ska anlända till Finland våren 2023. Pasila-Fredriksbergs Rotaryklubb har tidigare stött Martti Ahtisaari-skolan genom två projekt 2006–2008 och 2009–2011.

FN:s internationella dag för läskunnighet firas den 8.9. avsikten med dagen är att påminna oss om att läskunnigheten är en mänsklig rättighet. Som rotarianer kan vi planera poå längre sikt och gå med för att höja läskunnigheten.

Mera läsning:
FN:s internationella läskunnighetsdag 8.9. https://www.ykliitto.fi/tapahtumat/yk-paivat/kansainvalinen-lukutaitopaiva https://www.ykliitto.fi/finlands-fn-forbund

Att stöda utbildning är ett av Rotarys tyngdpunktsområden Supporting Education | Rotary International

Projekt i Namibia: ”Skolning lönar sig alltid” Koulutus kannattaa aina-Rotaryhanke Namibiassa 2018-2023 – Pasila-Fredriksberg Helsinki