Sügis toob lugemiselamused kaminatule paistel. On nii mõnus keerata end pleedi sisse ja nautida uusimat romaani, samal ajal kui akna taga rabistab vihm. Aga oled sa hetkeks peatunud mõtlema selle üle, et lugemis- ja kirjutamisoskus ei ole iseenesestmõistetavad?

Erinevate hinnangute põhjal on üle 775 miljoni täiskasvanu, kellest kaks kolmandikku on naised,  kirjaoskamatud. Hiljuti eskaleerunud olukord Afganistanis tõstis naiste olukorra tähelepanu keskmesse. Hariduse ja kirjaoskuse äravõtmine on põhiliste inimõiguste  ja vabaduste rikkumine.

Rotary liikumise sügavam idee – teenimine enne isekust- kerkib taas pinnale. Mida saame rotariaanidena teha kirjaoskuse levitamiseks? Kuidas saame hariduse arendamise kaudu luua mõistmist ja rahu? Ei ole ime, et hariduse toetamine on Rotary liikumise üks rahvusvaheline põhiteema. Kogu maailmas on palju näiteid selle kohta, kuidas rotariaanid on koole ehitanud ja kirjaoskust edendanud

Haridus on alati oluline – projekt Namiibias

Võimalused koolis käia ja kirjaoskust arendada on jaotunud ebaühtlaselt. Eriti halb olukord on Sahaara-taguses Aafrikas. Seal puuduvad paljudel koolidel põhivahendid nagu joogivesi, elekter, arvutid, internet ja õpetajad.

Projekti eesmärk on arendada Namiibias õpetajate tööpraktikaid, õpetamismeetodeid ja õppmaterjalide kasutamist, parandades seeläbi õppetöö mõju ja tulemuslikkust. Projektis toetatakse õpetajavahetust Namiibias asuva Martti Ahtisaari kooli ja Soome koolide vahel. Eesmärk on, et kaks õpetajat Soomest läheb  seitsmeks nädalaks sinna ja samamoodi kaks õpetajat Namiibiast tuleb Soome samuti seitsmeks nädalaks. Kolme aasta jooksul osaleb selles projektiks kokku 12 õpetajat: kuus Soomest ja kuus Namiibiast.

Esimesed Soome õpetajad sõitsid Namiibiasse 2018. aasta suvel ja viimane rühm saabub Soome 2023. aasta kevadel.  Pasila Rotary Klubi on toetanud varasemalt Namiibia Martti Ahtisaari kooli kahe projektiga aastail 2006-2008 ja 2009-2011.

ÜRO rahvusvahelist kirjaoskuse päeva tähistatakse 8. septembril. Päeva mõte on meenutada inimestele, et kirjaoskus on inimõigus. Vaadakem rotariaanidena kaugemale ja aidakem kirjaoskuse arendamisele kaasa.

Loe lisaks:
ÜRO rahvusvaheine kirjaoskuse päev 8. september Kansainvälinen lukutaitopäivä | Suomen YK-liitto (ykliitto.fi)

Hariduse toetamine on üks Rotary põhiteemadest Supporting Education | Rotary International

Haridus on alati oluline -projekt  Koulutus kannattaa aina-Rotaryhanke Namibiassa 2018-2023 – Pasila-Fredriksberg Helsinki