Syksy tuo tullessaan lukuelämykset takkatulen äärellä. Miten mukavaa onkaan käpertyä viltin sisälle ja nautiskella uusimmista romaaneista sateen ropistessa ulkona. Mutta oletko vakavasti pysähtynyt miettimään, että luku- ja kirjoitustaito eivät ole itsestäänselvyyksiä?

Erinäisten arvioiden mukaan yli 775 miljoonaa aikuista ei osaa lukea ja kaksi kolmasosaa heistä on naisia. Viimeksi Afganistanin kärjistynyt tilanne nosti naisten oikeudet keskiöön. Jos koulutus sekä luku- ja kirjoitustaito riistetään, kajotaan ihmisen perusoikeuteen ja vapauteen.

Rotary-liikkeen syvin ajatus – palvelu itsekkyyden edelle – pulpahtaa pintaan. Mitä me rotareina voimme tehdä luku- ja kirjoitustaidon mahdollistamiseksi? Miten voimme rakentaa ymmärrystä ja rauhaa edistämällä koulutusta? Ei ihme, että koulutuksen tukeminen onkin yksi Rotaryn kärkiteemoista kansainvälisesti. Maailmalta löytyy lukuisia esimerkkejä siitä, miten rotarit ovat olleet rakentamassa kouluja ja edistämässä luku- ja kirjoitustaitoa.

Koulutus kannattaa aina -hanke Namibiassa

Mahdollisuus koulunkäyntiin sekä luku- ja kirjoitustaidon kartuttamiseen jakautuvat epätasaisesti. Erityisen huono tilanne on Saharan eteläpuolella, Afrikassa. Siellä monista kouluista puuttuvat perusasiat, kuten juomavesi, sähkö, tietokoneet, internet sekä opettajat.

Afrikan heikko tilanne on saanut Pasilan Rotaryklubin syttymään. Klubi suunnitteli erityisen Koulutus kannattaa aina -hankkeen. Kansainvälinen Global Grant -hanke on laajuudeltaan 83 000 euroa, ja sitä ovat rahoittamassa ja tukemassa 19 suomalaista rotaryklubia, Windhoekin rotaryklubi sekä Rotarysäätiö.

Hankkeen tavoitteena on kehittää opettajien työkäytäntöjä, opetusmenetelmiä ja oppimateriaalien käyttöä Namibiassa ja näin parantaa opetuksen vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta. Projektissa toteutetaan opettajavaihtoa Namibiassa sijaitsevan Martti Ahtisaari-koulun ja suomalaisten koulujen välillä. Tarkoituksena on, että kaksi opettajaa Suomesta matkustaa Namibiaan seitsemän viikon jaksolle ja vastaavasti kaksi opettajaa Namibiasta saapuu Suomeen myös seitsemän viikon jaksolle. Kolmen vuoden aika yhteensä 12 opettajaa on mukana tässä vaihdossa: kuusi Suomesta ja kuusi Namibiasta.

Ensimmäiset suomalaisopettajat matkustivat Namibiaan kesällä 2018 ja viimeisen ryhmän on tarkoitus saapua Suomeen keväällä 2023. Pasilan Rotaryklubi on tukenut aiemmin Namibian Martti Ahtisaari-koulua kahdella hankkeella vuosina 2006–2008 ja 2009–2011.

YK:n kansainvälistä lukutaitopäivää vietetään 8.9. Päivän tarkoituksena on muistuttaa meitä siitä, että lukutaito on ihmisoikeus. Katsotaan rotareina pidemmälle ja lähdetään auttamaan lukutaidon kohentamisessa.

Lue lisää:

YK:n kansainvälinen lukutaitopäivä 8.9. Kansainvälinen lukutaitopäivä | Suomen YK-liitto (ykliitto.fi)

Koulutuksen tukeminen on yksi Rotaryn kärkiteemoista Supporting Education | Rotary International

Koulutus kannattaa aina -hanke Koulutus kannattaa aina-Rotaryhanke Namibiassa 2018-2023 – Pasila-Fredriksberg Helsinki