Från livet på distans till ljus och möten

Vi har i vår tid fått bevittna och uppleva en av de största kriser som förändrat vår värld. Den syns på olika sätt i vardagen för oss finländare. Vi har sett sjukdom, arbetslöshet, penningproblem, depressioner, och isolering. Men vi har också upplevt stillhet, sett hur de viktigaste frågorna framstått i klart ljus, vi har fått mera fritid, och tack vare det mår vi och familjen bättre.

Coronan förändrade vårt liv och satte det på distans: vi har jobbat på distans, gått i skola på distans, utövat våra hobbyn på distans, haft relationer på distans. Arbetslivet har inom många organisationer förändrats i grunden. Nu återvänder vi till arbetsplatsen för en dag i veckan, eller två, men går det bra att sköta det mesta på distans. En orsak till att återvända till arbetsplatsen är för att få träffa arbetskamraterna och för att ansikte mot ansikte ta fram nya idéer.

På samma sätt som arbetets natur har förändrats, tror jag att också att hobbyverksamheterna förändras. För oss rotarianer är det viktigt både att behålla de nuvarande medlemmarna och locka till oss nya, så att våra klubbar smidigt kan övergå till en hybridmodell. De av oss som hinner kommer till möteslokalen för att träffas och lyssna på programmet. Och vi som stressar över tiden som går åt till att förflytta oss, vi kan delta på distans.

Så här på tröskeln till semestern saknar jag ännu mera det som rotarianerna erbjuder: välgörenhet, glada skratt, samtal som leder till att nätverk bildas, och så de intressanta föredragen. Det här är precis de faktorer som jag vill betona vid medlemsvärvningen. Men jag tror, att när den värsta hungern efter att vara social är stillad, då är hörnstenen för vår dragningskraft de mångskiftande mötena.

Som rotarianer har vi klarat oss bra igenom coronatiden, trots att vi varit tvungna att gallra i mycket av vår verksamhet. I ändan av tunneln syns nu trots allt ett varmt sommarljus och en aktiv höst, mindre påverkad av coronan.

Vi önskar oss alla en fin sommar! Vi ska bygga upp vår ork och sedan delta med liv och lust i höstens gemensamma aktiviteter.

Sari-Leena Lund
och hela kommunikationskommittén vid Finlands Rotaryservice