Kaugsuhetest valgusesse ja kohtumistesse

Oleme koos oma kaaslastega olnud tunnistajateks ühele maailma enim mõjutavale kriisile. Selle mõju on näha meie argipäevas.  Meil on olnud haigestumisi, töökaotust, rahamuresid, masendust, isoleeritust, aga ka vaikust, elus olulisemate asjade kirgastumust, lisandunud on vaba aega ja sellega seoses oma pere heaolu suurendamist.

Koroona on muutnud meie alu kaugsuhteks: kogetud on kaugtöö, distantsõpe, virtuaalsed hobid, tegelik kaugsuhe. Töökorraldus on  muutunud mõneski organisatsioonis alatiseks. Töökohta tuleme päevaks või paariks nädalas, kuid oma töö suudame hästi  ära teha ka kodukontorist või kaugtööna. Töökohale tulemise motiiviks on kohtumised kolleegidega ja uute ideede arendamine.

Nii nagu muutub töötegemine, nii usun ka et muutuvad harrastused. Meile rotariaanidele on oma liikmete hoidmiseks ja uute liikmete Rotarysse toomisel oluline, et meie klubid muudavad oma kohtumised sujuvalt hübriidkohtumisteks.Need. kes jõuavad, tulevad klubi üritustele kohale, et nautida ühtekuulumistunnet ja saada osa kohtumisest. Ja need, kelle kiire elu nõuab sageli reisimist, saavad klubi tegemistest osa kaugel olleski.

Suvepuhkuse harjal tunnen puudust rohkem kui kunagi varem rotariaanide poolt pakutavast minu jaoks olulistest asjadest: heategevusest, rõõmsast naerust, sisuka kommunikatsiooni loodud võrgustumisest ja nauditavate esitluste jälgimisest. Need ongi need faktorid, mis minu arvates mõjutavad ka uusi liikmeid. Kui kõige teravam sotsialiseerumise nälg on rahuldatud, usun, et meie suurim külgetõmme on erinäolised kohtumised.

Rotariaanidena oleme koroona ajast hästi välja tulnud, kuigi oleme olnud sunnitud mõningaid tegevusi piirama. Tunneli lõpus on siiski soe suvine valgus ja koroonavaba aktiivne sügis.

Soovin ilusat suve meile kõigile! Kogugem jõudu ja osaleme sügise saabudes taas ühistes tegemistes.

Sari-Leena Lund
ja kogu Suomen Rotarypalvelu kommunikatsioonitoimkond