Tänd en gnista av energi i Rotary!

Det nya rotaryåret börjar igen med medlemskapet som tema. I alla distrikt arbetas just nu med medlemsfrågor, och vi har alla förstått hur viktigt det är. Rotary är intet utan sina medlemmar och utan medlemmar har Rotary ingen framtid. Vi behöver livskraftiga klubbar och vi behöver gemensamt arbete.

I åratal har vi talat on medlemsbortfallet, hur rekrytera nya medlemmar och nya klubbformer. Trots coronan har vi grundat satellitklubbar och lyckats öka vetskapen om dessa. Vi talar om kommunikation, sociala medier och om hur vi ska hitta blivande rotarianer och hur de hittar oss. Vi talat om jämställdhet: att man kan vara rotarian oberoende av ålder, kön, sexuell läggning, eller religion. I våra dagar är jämställdhet ett aktuellt globalt tema och en självklarhet bland de yngre generationernas värderingar. Därför är det enbart genom att betona jämställdhet som vi kan få de unga med i vår verksamhet.

Vi behöver unga medlemmar. Vid sidan av de äldre, aktiva rotarianerna behöver vi få med barn, unga och unga vuxna i vår verksamhet. Vi behöver kontinuitet och vi behöver medvetenhet. Folk på torget behöver känna till Rotary, men också i skolorna och i skolelevernas hem. Vi behöver en grund för en hållbar medlemsrekrytering, en mekanism, som i framtiden underlättar vår medlemsrekrytering – och som gör att barn och unga hittar sin kanal in till Rotary. Men var innebär det här i praktiken?

Nu med det nya rotaryåret ska vi i Finland införa ett helt nytt koncept: RotaKids. RotaKids riktar sig till barn i lågstadieåldern och innehåller olika aktiviteter, så att var och en rotaryklubb lätt kan gå med. Också Estlands rotarianer inbjuds att delta.

Efter RotaKids erbjuds de unga Interact-verksamheter för högstadie- och gymnasieåldern. Idag finns en interactklubb i Finland, i Uleåborg. Målet är att inom en snar framtid bygga upp ett nätverk av interactklubbar som täcker hela vårt område.

En verksamhetsform som under de senaste åren expanderat i Finland är Rotaract. Rotaract är en klubbform för unga vuxna över 18 år. Rotaractarna runtom i Finland arbetar för goda ändamål, både självständigt och i samarbete med rotaryklubbarna.

På sin vandring till Rotary träffar de unga på många andra verksamhetsformer som vi redan känner, t.ex. ungdomsutbytet, verksamheten Biljett till framtiden, Rotex-verksamheten och RYLA-evenemang.

https://rotary.fi/mita-teemme/nuorisopalvelut/  (suomeksi)

https://rotary.fi/sv/vad-gor-vi/ungdomsservice/  (på svenska)

Låt oss anta alla utmaningar under detta kommande år och låt oss satsa på att utveckla arbetet med de unga. Vi behöver nya medlemmar, glädje och aktivitet. Vi vill vända medlemsutvecklingen från en negativ spiral till en positiv. De unga är vår framtid. De tillför nya idéer och ny energi och de får oss nuvarande medlemmar att hitta gnistan på ett helt nytt sätt. Entusiasm smittar!

När en person brinner för något, tänder också de andra. Entusiasm är vår nyckel också för att skaffa nya medlemmar!