Energilist tegutsemist Rotaryle.

Uus Rotary aasta algab taas liikmelisuse teemaga. Liikmelisus on oluline teema ja tegevus nüüd igas piirkonnas, sest üheskoos oleme  aru saanud, just selle teema tähtsusest. Rotary ei ole midagi ilma liikmeteta ja ei saa olla tulevikkugi ilma liikmeteta. Me vajame elavaid klubisid ja ühistegevust.

Oleme aastaid rääkinud liikmete vähenemisest, uute liikmete leidmisest ja uutest klubi tegutsemise viisidest. Koroonast hoolimata oleme loonud uusi satelliitklubisid ja suurendanud teadlikkust meie tegevusest. Me räägime suhtekorraldusest, sotsiaalmeediast ja sellest, kus kohast saavad tulevased rotariaanid infot ja kuidas nad meid leiavad. Me räägime võrdõiguslikkusest: sellest, kuidas kõik vanuserühmad, kõik inimesed oma soost, seksuaalsest suundumusest või ka usust sõltumata võivad liituda Rotary liikumisega. Tänapäeval, kui võrdõiguslikkus om maailmas oluline väärtus ja väga kõrgelt hinnatud noorte inimeste seas, peame tunnistama, et ainult meie  kõiki võrdselt kohtlev käitumine on noortele inimestele vastuvõetav, just niimoodi võime saada juurde noori liikmeid.

Meil on tarvis noori liikmeid. Meil on vaja aktiivsete vanemate rotariaanide kõrvale tegutsema lapsi, noori ja noori täiskasvanuid.  Me vajame järjepidevust ja  teavitamist. Me vajame, et Rotary oleks tuntud nii turul kui koolis ja kooliõpilaste kodudes. Meil on tarvis järjepidevat liikmelisuse kasvatamist, süsteemi, kuidas tulevikus oleks liikmete arvu kasvatamine kergem, mehhanismi, mis aitaks lastel ja noortel leida tee kasvada rotariaanideks. Mida see praktikas tähendab?

Algaval Rotary aastal alustame Soomes täiesti uue kontseptsiooniga: RotaKids-iga. RotaKids on mõeldud koolilastele ja see tähendab erilisi tegutsemisviise, millega saab liituda iga  Rotary klubi. Ka Eesti rotariaanid kutsutakse selle liikumisega ühinema.

RotarKids eeldab, et Rotary pakub noortele interact-tegevust, mis on suunatud keskastme õpilastele ja gümnasistidele. Praegusel hetkel tegutseb Soomes üks interact klubi Oulus. Eesmärk on kasvatada selline võrgustik, mis kataks kõik meie piirkonnad.

Liikumine, mis Soomes on viimase aasta jooksul kasvanud ja arenenud, on Rotaract. Rotaract on klubi üle 18-aastastele noortele täiskasvanutele. Rotaract liikmed tegelevad heategevusega Soome eri paigus kas iseseisvalt või koos Rotary klubidega.

Lisaks noorte Rotary rajale  on meil palju muidki tuttavaid tegevusi nagu noorsoovahetus, Pilet tulevikku tegevus, Rotex-liikumine ja RYLA sündmused.

https://rotary.fi/mita-teemme/nuorisopalvelut/

Võetagu sel aastal iga väljakutse vastu ja panustatagu noorsootegevuse arendamisse. Meil on vaja uusi liikmeid, rõõmu ja tegutsemist. Me tahame pöörata liikmelisuse numbrid langustrendist tõusutrendiks. Noored on meie tulevik. Lisaks sellele, et nad toovad meile uusi ideid ja uusi energilisi tuuli, innustavad nad meie praegusi liikmeid päris uuel viisil. Innustumine nakkab. Kui ükski põleb, võivad ka muud ümberringi süttida. Innustumine ongi meie võti uute liikmete hankimisel.