31.8.2020

På grund av den svåra situationen med coronan är vi tvungna att flytta fram alla våra utbytesprogram med ett år. Till grund för vårt beslut ligger utbyteselevernas säkerhet, eftersom vi på våren inte kunde veta hurudant läget i världen är när utbytet skulle inledas eller under utbytesåret. Nu inser vi att vi tog det riktiga beslutet.

Vi meddelade då att alla ansökningar bibehålls för utbytesåret 2021-2022. Du har meddelat att du är villig att åka på utbyte sommaren 2021. Våra korrespondenter strävar efter att få allas platser bekräftade nu under hösten. Du kommer att ta kontakt med dig. Om det land dit du sökt/blivit godkänd inte tar emot utbyteselever pga coronan eller för att du går över det landets åldersgräns för utbyte, kommer korrespondenterna att försöka hitta ett annat alternativ för dig. Också om detta tar de kontakt.

Också om du redan är godkänd för utbyte, ber vi ändå att du gör om din ansökan. Orsaken är att läkar- och tandläkarintyget och skolans utlåtande inte får vara ett år gamla, eftersom situationen kan ha ändrat.

Vi har övergått till det nya systemet för elevadministration kallat YEAH (Youth Exchange Admistration Hub) och din nya ansökan bör göras i det systemet. Instruktioner för hur du gör ansökan finns på våra hemsidor (på finska och delvis på engelska):

www. rye.fi/Lomakkeet -> VUOSIVAIHTO -> Hakemuksen täyttöohje -> Kirjallinen ohje.

www.rye.fi/Lomakkeet-> KESÄVAIHTO -> Hakemuksen täyttöohje -> Kirjallinen ohje.

www.rye.fi/Lomakkeet-> LEIRIVAIHTO -> Hakemuksen täyttöohje -> Kirjallinen ohje.

Trevlig fortsättning på sommaren och lycka till i skolan!

Antti Salminen
Ordförande
Finnish-Estonian Multidistrict (1380-1430)
Tampereentie 84, 66400 Laihela, Finland
Tel +358 400 476600
E-mail: chair(at)rye.fi

16.4.2020

När den svårhanterliga coronapandemin nu fortsätter att breda ut sig har styrelsen för Finlands Rotaryservice fattat beslutet att alla utbytesprogram för den kommande sommaren och hösten flyttas fram med ett år.

Vi förstår att beslutet är svårt att ta till sig och att det för många är en stor besvikelse. De flesta av våra utbytesdestinationer har flyttat fram sina utbyten med ett år och flera sådana beslut är på kommande. Det mest vägande skälet till vårt beslut är i alla fall omtanken om utbyteselevernas hälsa och säkerhet. Vi stannade för detta svåra beslut, eftersom vi inte kan garantera säkra förhållanden när pandemin fortsätter att breda ut sig.

Vi håller alla ansökningar i kraft för perioden 2021-2022. Vi vet, att alla kanske inte har en möjlighet att resa om ett år, men vi vill erbjuda den möjligheten. Vi förhandlar med våra samarbetspartners om större flexibilitet i åldersgränserna denna enda gång, med tanke på den världsomspännande pandemin. Vi ber dig anmäla per den 31.08.2020 om du vill åka på utbyte följande år eller dra tillbaka din ansökan. Vi betalar tillbaka den administrativa avgiften till den som inte kan flytta utbytet till följande år.

Med vänlig hälsning,

Antti Salminen
Ordförande
Finnish-Estonian Multidistrict (1380-1430)
Tampereentie 84, 66400 Laihela, Finland
Tel +358 400 476600
E-mail: chair(at)rye.fi

27.3.2020

Utbildningsdagen 25.4.2020 i Lahtis för dem som skall åka på års- och sommarutbyte är inhiberad. Utbildningsmaterialet kommer att skickas per e-post och det kommer också att finnas på våra sidor www.rye.fi

Trots den allvarliga situationen med coronaviruset fortsätter vi tills vidare med proceduren att såsom tidigare bekräfta utbyteselevernas platser för perioden 2020-2021.

Epidemin förutspås ebba ut inom 4-6 månader, så det är fullt möjligt att årsutbytet kan inledas i augusti-september 2020.

Australien och nya Zealand har meddelat att de över huvud taget inte tar emot utbyteselever under perioden 2020-2021. Vi försöker hitta ersättande platser på annat håll. Våra korrespondenter är i kontakt med varje sökande för att diskutera alternativen.

Vi utreder också om det skulle vara möjligt att inleda utbytesåret först i oktober, så att utbytesperioden skulle vara 8-9 månader lång.

Ifall alla utbytesdestinationer annullerar, kommer vi att ge alla sökanden en möjlighet att påbörja utbytet ett år senare, ifall de då fortfarande vill åka ut. I vissa fall kan åldersgränsen utgöra ett hinder, men med hänvisning till undantagstillståndet försöker vi få åldersgränserna mera flexibla. Sydamerika har redan tidigare accepterat 18 år fyllda ungdomar, så det vore ett alternativ för den som på grund av åldersgränsen inte tas emot av till exempel Australien.

Visum, biljetter eller försäkringar lönar det sig inte att skaffa ännu i detta skede.

Sommer- och lägerutbytet kommer möjligen att inhiberas helt.

Vi följer kontinuerligt läget genom våra korrespondenter och vi informerar er två gånger per månad. I denna situation ber vi om tålamod!

Med vänlig hälsning,

Antti Salminen
Ordförande
Finnish-Estonian Multidistrict (1380-1430)
Tampereentie 84, 66400 Laihela, Finland
Tel +358 400 476600
E-mail: chair(at)rye.fi