Rotary Foundation arbetar globalt för att öka läs- och skrivkunnigheten. läs- och skrivkunnigheten är nyckeln till delaktighet, deltagande i samhällelig verksamhet, till att förstå nyheter och för studier.

Rotary arbetar för att utveckla grundfärdigheterna genom att förbättra lärandemiljöerna. I praktiken sker detta genom olika projekt och satsningar runtom i världen.

Också i Finland har det på senare år uttryckts oro för att allt fler elever efter grundskolan ändå har ofullständig läs- och skrivförmåga.

Dåliga baskunskaper försvårar framtida elevernas möjlighet att studera och att placera sig på arbetsmarknaden. Lokalt kan man granska september månads tema också ur denna synvinkel.