Rotarysäätiö tekee maailmanlaajuista työtä luku- ja kirjoitustaidon lisäämiseksi. Luku- ja kirjoitustaito on avain osallistumiseen, yhteiskunnalliseen toimintaan, uutisten ymmärtämiseen ja opiskeluun.
Rotarit toimivat perustaitojen kehittämiseksi parantamalla oppimisympäristöjä. Tämä työ tehdään käytännössä erilaisten projektien ja hankkeiden muodossa eri puolilla maailmaa.

Myös Suomessa on huolestuttu viime vuosina siitä, että yhä useamman peruskoulun suorittaneen luku- ja kirjoitustaito on jäänyt vaillinaiseksi.

Heikko perustaitojen osaaminen hankaloittaa opintoihin ja työelämään sijoittumista. Teemakuukauden aiheita voikin tarkastella paikallisesti myös tästä näkökulmasta.