Finlands miljöcentral SYKE koordinerar den riksomfattande uppföljningen av och informationen om blågrönalger årligen från juni till september. Med hjälp av uppföljningen kan man kartlägga en helhetsbild av algsituationen i havs- och insjövatten. Finlands rotarianer har under våren avtalat med SYKE om att samla in information om blågrönalger på cirka hundra observationsplatser som nu grundas.

Att delta i uppföljningen av blågrönalger är en del av rotarianernas mer omfattande Östersjöprojekt, där man strävar efter att främja åtgärder för att förbättra situationen i Östersjön på längre sikt. Rotarianerna har också sökt partner för observation av blågrönalger, så att man skulle bli medveten om behovet av att skydda våra vattendrag i så stor utsträckning som möjligt. Nya observationsplatser har grundats bl.a. på presidentens sommarresidens Gullranda, öarna Utö och Örö, Lovisa och Drumsö.
Läs mer