Rotary Internationals President Holger Knaack uppmanar i sitt tema för 2020–21, Rotary öppnar möjligheter, rotarianerna att skapa möjligheter för att utveckla det egna ledarskapet, förverkliga tjänsteidéer och förbättra levnadsvillkoren för de behövande.

Rotary öppnar möjligheter

Rotary är inte bara en klubb man går med i, utan en inbjudan till oanade möjligheter. Rotary erbjuder verktyg för medlemmarna att förbättra sina egna liv och livet för dem de hjälper genom tjänsteprojekten.

Vi tror på att det vi gör, i små projekt eller stora, skapar möjligheter för dem som behöver vår hjälp. Rotary öppnar möjligheter för medlemmarna att utöva sitt ledarskap, möjligheter att se världen för att förverkliga sina idéer och till att knyta vänskapsband för livet. Allt vi gör öppnar ännu en möjlighet, för någon, någonstans.

Covid-19 har tvingat oss alla att anpassa oss. Det här är positivt, och vår nya verksamhetsplan (Action Plan) uppmanar oss att bli bättre på anpassning. Men anpassning räcker inte. Vi måste förändras, och det dramatiskt, om vi ska kunna möta utmaningarna i denna nya tid och leverera den rotarymodell som världen helt klart behöver.

Detta är den stora utmaning vi ställs inför, inte bara nästa år, utan i en överskådlig framtid. Det hänger på oss, det är vi som ska omforma Rotary för att passa dessa nya tider – vi måste helhjärtat omfatta idéerna, energin och beslutsamheten hos de unga som vill hitta en kanal för sin idealism. Vi måste bli en organisation som är invävd i den digitala verkligheten, inte bara en som använder online-metoder för att kunna fortsätta göra det vi alltid gjort.

Världen förändras snabbt – det gjorde den redan före coronakrisen. Mänskor började flytta från traditionella lunchmöten till onlinemöten. Vänskapsband knöts och förnyades på de sociala medierna länge innan våra möten flyttade till Zoom och Skype. De yngre generationerna har en stark önskan att hjälpa – men de ifrågasätter om de kan göra meningsfull insats genom en organisation som Rotary, eller om de kan lämna ett större avtryck genom att skapa andra typer av nätverk. Därför är det nu hög tid att rensa bordet, prova på nya infallsvinklar och sätta Rotary i framtidsskick.

När jag betonar att vi rotarianer måste välkomna förändring, så behöver vi komma ihåg att tiden inte stannar för Rotarys skull: Vi ska inte låta oss slås ner av hastiga förändringar! Vi ska nyttja läget för att få Rotary att växa och bli starkare, mera flexibelt, och ännu mera i samklang med våra grundvärderingar.

Mer än nånsin behöver världen Rotary. Det är nu vi som ska se till att Rotary öppnar möjligheter för kommande generationer.

Holger Knaack
Rotary Internationals President 2020–2021

https://www.rotary.org/en/holger-knaack-sees-opportunities-rotary-change-thrive

https://www.facebook.com/rotary/videos/194418204942847