Rotary Internationali presidendi Holger Knaacki aastateema 2020-21, Rotary avab võimalusi, kutsub rotariaane üles looma eestvedamist soodustavaid võimalusi, viima ellu ühiskonnale kasulikke ideid ja parandama abivajajate elu.

Rotary avab võimalusi

Rotary ei ole üksnes klubi, millega inimesed liituvad, vaid kutse lõputute võimaluste juurde. Rotary loob oma liikmetele kanaleid, mille kaudu nad saavad parandada oma elu ja nende elu, keda nad projektide kaudu aitavad.

Usume, et meie heateod, olgu suured või väikesed, loovad võimalusi inimestele, kes vajavad meie abi. Rotary loob eestvedamisvõimalusi, avab liikmetele tee laia maailma, et viia oma ideid ellu ja sõlmida elukestvaid sõprussuhteid. Kõik, mida me teeme, avab uue võimaluse kellelegi ja kusagil.

Covid-19 kriis on sundinud meid kõiki kohanema. See on hea ning meie uus  tegevuskavagi kutsub meid konkreetselt üles parandama oma kohanemisoskust. Kohanemisest üksi aga ei piisa. Me peame muutuma ja muutuma dramaatiliselt, et astuda vastu uue ajastu väljakutsetele ning olla selline Rotary, mida maailm nii hädasti vajab.

See on meie suur väljakutse, mitte ainult eelolevaks aastaks, vaid kogu lähitulevikuks. Meie ülesanne on luua uue aja nõuetele vastav Rotary uusversioon – võtta kogu hingest omaks oma idealismile väljundit otsivate noorte ideed, energia ja pühendumus.   Me peame muutuma organisatsiooniks, mis on täielikult sulandunud digiajastusse, mitte aga selliseks, kes otsib veebipõhiseid võimalusi jääda tegutsema nii nagu me seda alati teinud oleme.

Maailm muutub kiiresti – muutus juba enne seda kriisi. Inimesed hakkasid loobuma traditsioonilistest klubilõunatest ja siirduma veebipõhistele kogunemistele. Sõprussuhteid sõlmiti ja süvendati sotsiaalmeedias juba enne, kui meie koosolekud viidi üle Zoomi või Skype’i. Noortel generatsioonidel on tugev soov teha midagi ühiskonna heaks, kuid nad kahtlevad, kas neil oleks võimalus olla olulises rollis organisatsioonides nagu Rotary või saavutaksid nad mõjusaimaid tulemusi, luues teistsuguseid ühendusi. Nüüd on aeg panna oma ettepanekud lauale, katsetada uusi lähenemisi ja valmistada Rotary ette tuleviku jaoks.

Samal ajal kui julgustame Rotary liikmeid muutusi omaks võtma, tasub mõelda, et aeg Rotary ümber ei peatu. Me ei lase kiiretel muutustel end alistada. Haarame sellest hetkest kui võimalusest kasvatada Rotaryt, muuta ta tugevamaks, kohanevamaks ja meie väärtustega endisest paremini kooskõlas olevaks.

Maailm vajab Rotaryt nüüd enam kui kunagi varem. Meie peame kindlustama, et  Rotary avab võimalusi tulevatele sugupõlvedele.

Holger Knaack
Rotary Internationali president 2020-2021
RC Herzogtum Lauenburg-Mölln, Saksamaa

https://www.rotary.org/en/holger-knaack-sees-opportunities-rotary-change-thrive

https://www.facebook.com/rotary/videos/194418204942847