En av Rotarys bärande principer är en positiv samhällsutveckling. Klubbarna förverkligar denna tjänst genom att som medlemmar bjuda in personer som verkar på synliga poster inom olika yrkesområden. På detta sätt skapas ett brett tjänstenät.

I praktiken befrämjar klubben samhällelig utveckling genom sina tjänsteprojekt. Genom dem kan den frivilliga arbetsinsatsen på ett flexibelt sätt inriktas lokalt eller regionalt. Via mera omfattande samarbetsprojekt kan en klubb också erbjuda hjälp på det nationella eller internationella planet.

Ekonomisk utveckling främjar rotarianerna bl.a. genom sina köpbeslut inom sin egen ekonomiska region. Genom sin verksamhet inom de olika tjänstegrenarna utgör rotarianerna en internationellt sett betydande del av den tredje sektorn. Också i Finland har den tredje sektorns ekonomiska betydelse vuxit kännbart.