Rotaryjärjestön kantavia periaatteita on yhteiskunnan myönteinen kehittäminen. Klubit toteuttavat tehtävää kutsumalla jäsenikseen eri ammattialojen näköalapaikoilla vaikuttavia henkilöitä. Tätä kautta syntyy laaja palveluverkosto.

Käytännössä yhteiskunnallista kehittämistä edistetään klubien palveluprojektien kautta. Niiden myötä vapaaehtoista työpanosta suunnataan joustavasti niin paikallisesti kuin alueellisestikin. Laajempien yhteisprojektien kautta apua voidaan tarjota myös valtakunnallisesti ja globaalisti.

Taloudellista kehitystä rotarit edistävät mm. henkilökohtaisin ostopäätöksin omilla talousalueillaan. Palvelutoiminnan kautta rotarit ovat erityisesti kansainvälisesti merkittävä osa kolmatta sektoria. Kolmannen sektorin taloudellinen merkitys on 2000-luvulla ollut meilläkin tuntuvassa kasvussa.