Rotary Foundation koordinerar och finansierar rotarianernas globala serviceverksamhet. Stiftelsens arbete grundar sig på frivilliga donationer och på avkastningen från kapitalet, som kanaliseras till skolningsprojekt och humanitärt hjälparbete.

Rotary Foundation är en av de största privata aktörerna inom den globala hjälpverksamheten, och stiftelsen placerar sig alltid i toppen i jämförelser av dessa aktörers transparens och tillförlitlighet. Rotary Foundations mest betydelsefulla stödprojekt är PolioPlus-programmet. Cirka hälften av den årliga stödsumman satsas på detta projekt.

En viktig sporre för klubbarna och medlemmarna är Paul Harris Fellow-tecknet som beviljas för varje donation på tusen dollars. Var och en av oss rotarianer bör ha som personlig målsättning att samla ihop till ett PHF-tecken till sig själv eller en familjemedlem. Dessa tecken, som bär Rotarygrundaren Paul Harris namn, har hittills beviljats i över en miljon till rotarianer världen över.