Också ungdomstjänsten lever i coronatider.

Rotarys mångsidiga och ansvarsfulla ungdomstjänst har under årtionden varit en av hörnstenarna i vår verksamhet.

Coronan har nu prövat världen i mer än ett år och också vårt ungdomsutbyte har drabbats. Just nu innebär ansvaret för unga att Rotarys internationella ungdomsutbyte är pausat. Det fortsätter först när utbytet igen bedöms vara tryggt.

Men svårigheterna har inte hindrat oss för att handla. Ett exempel är rotaract-klubbarna för unga vuxna som blivit allt synligare hos oss i Finland. I mars fick vi goda nyheter från Lahtis och Parkano, där Rotaract Club of Lahti respektive Rotaract Club of Parkano grundats med stöd av sponsorklubbar. Lycka till!

Rotaryklubbarna i Seinäjoki har bestämt sig för att fortsätta sitt eget ungdomsprojekt för en tredje period. Med penningmedel och sociala åtgärder stöder klubbarna mindre bemedlade unga som hotas av utslagning. Klubbarnas samarbetspartner är stadens uppsökande ungdomsverksamhet. Konceptet har utformats så att det kan tillämpas av klubbar på olika håll i landet.

Svåra tider får kreativiteten att flöda. I stället för det sedvanliga ungdomsutbytet har rotarianerna otaliga möjligheter att stöda unga i deras studier och deras väg i livet.